Xấu nhưng biết phấn đấu, kết cấu vững bền

Xấu nhưng biết phấn đấu, kết cấu vững bền