Vừa nắm tay vừa địt nhau trong lạc thú

Vừa nắm tay vừa địt nhau trong lạc thú