Vừa mập vừa xấu chó nó cũng chê

Vừa mập vừa xấu chó nó cũng chê