Vừa địt vừa ấn đầu em vào chậu nước

Vừa địt vừa ấn đầu em vào chậu nước