Vợ chồng trẻ địt nhau sau 1 thời gian xa cách

Vợ chồng trẻ địt nhau sau 1 thời gian xa cách

địt nhau sau xa cách.