Trói em lại rồi địt vào mồm

Trói em lại rồi địt vào mồm

hiếp dâm trói rồi địt vào mồm, trói rồi địt vào đít.