Trói chặt em lại rồi rung lồn

Trói chặt em lại rồi rung lồn

Anh sex troi tay, sex trói run lồn.