Trói chặt em lại bắt mút dái rồi địt em mặc kệ em van xin