Tống chuối giả vào lồn em làm em kêu gào

Tống chuối giả vào lồn em làm em kêu gào