Thổi kèn thì cũng từ từ chứ

Thổi kèn thì cũng từ từ chứ