Thổi kèn tập thể như thế ai mà chịu nỗi

Thổi kèn tập thể như thế ai mà chịu nỗi

thổi kèn tập thể.