Thánh dùng lưỡi dài chọc vào bướm gái xinh

chọc lưỡi vào lồn.