Teen chơi nhau quằng quại kêu la

Teen chơi nhau quằng quại kêu la

chịch nhau quằn quại, địt nhau quằn quại.