Sướng thế kia mà vẫn còn khóc à

Sướng thế kia mà vẫn còn khóc à