Sướng con chim thì mờ con mắt

Sướng con chim thì mờ con mắt