Sóc lọ lồn em học sinh chảy dịch nhày ra ngoài lỗ lồn

Sóc lọ lồn em học sinh chảy dịch nhày ra ngoài lỗ lồn

sóc lọ chảy nước.