Quay em ray ngon phơi hàng chờ phang

Quay em ray ngon phơi hàng chờ phang

gai lam phoi hang.