Phun tinh trùng cả vào lồn và lỗ nhị làm em lên mây

Phun tinh trùng cả vào lồn và lỗ nhị làm em lên mây

phun tinh trung vao lon.