không che địt nhau ngoài sân vườn

địt nhau ngoài vườn không che.