đụ lồn chưa mọc lông em nữ sinh mới lớn

đụ lồn chưa mọc lông em nữ sinh mới lớn

đụ lồn em học sinh chưa mọc lông, đụ em chưa mọc lông.