đôi sinh viên vụng trộm ở lớp học

đôi sinh viên vụng trộm ở lớp học

sinh viên vụng trộm trong lớp học.