Nước gì mà chảy khiếp thế nhỉ

Nước gì mà chảy khiếp thế nhỉ