Nữ sinh trung học bị các anh sờ soạng khắp người trên xe bus