Nhờ anh quay cho thân hình siêu bốc lửa rồi anh địt