Nhìn dáng em ấy là đã xuất rồi cần gì phải chơi

Nhìn dáng em ấy là đã xuất rồi cần gì phải chơi