Người xưa đã xxx như thế đấy

Người xưa đã xxx như thế đấy

gai trung quoc thoi xua xxx.