Người mẹ nằm ngửa lồn ra địt

Người mẹ nằm ngửa lồn ra địt

nằm ngửa lồn ra.