Lồn em đỏ lên khi chạm thằng nhỏ

thằng em chim nhỏ bị chị nện.