Lồn em địt nhau với súng nhựa

Lồn em địt nhau với súng nhựa

địt nhau với nhựa.