Lén lút chơi nhau của cô diễn viên và chàng đạo diễn