Lần đầu ngoại tình nên xấu hổ địt nhau trong bóng tối

Lần đầu ngoại tình nên xấu hổ địt nhau trong bóng tối

địt nhau trong bóng tối.