Lái máy bay bà già còn non tươi phơi phới

Lái máy bay bà già còn non tươi phơi phới