Học sinh cấp 2 học địt nhau

Học sinh cấp 2 học địt nhau

lớp dại hoc đụ nhau.