Hàng em ngon em thổi kèn cũng sướng

Hàng em ngon em thổi kèn cũng sướng