Hai anh chơi một em xinh ở trên đồi

Hai anh chơi một em xinh ở trên đồi

hai anh chit mot.