Hai anh chim to cùng địt một em

Hai anh chim to cùng địt một em

hai anh địt một em.