hai anh bạn bác sỹ cuồng dâm bắt cóc một bệnh nhân rồi cưỡng hiếp