Gọi trai không có chỉ toàn có less

Gọi trai không có chỉ toàn có less