Gái 1 con vếu lắc lư theo từng nhịp dập

Gái 1 con vếu lắc lư theo từng nhịp dập