Em ya tá chữa bệnh cho bệnh nhân bằng lồn của mình

Em ya tá chữa bệnh cho bệnh nhân bằng lồn của mình