Em nó còn ngại lắm chắc mới vào nghề

Em nó còn ngại lắm chắc mới vào nghề