Em người ở phục vụ ông chủ tới bến

Em người ở phục vụ ông chủ tới bến