Em mới vào nghề, mồm miệng còn non kém, mong AE chỉ giáo nâng đỡ

Em mới vào nghề, mồm miệng còn non kém, mong AE chỉ giáo nâng đỡ