Em là Trinh, em thích thổi kèn cho anh

Em là Trinh, em thích thổi kèn cho anh

em gai thich thoi ken.