Em đang ngủ thì đè em ra địt

Em đang ngủ thì đè em ra địt

đang ngủ thì bị địt.