Em còn zin nè có ai chát vs em không

gái nhật lìn không lông.