Em còn non và xanh quá

Em còn non và xanh quá

sex gái non và xanh.