Em bị bệnh mà cũng không tha

Em bị bệnh mà cũng không tha

sex em bi bệnh cũng không tha.