Đụ nhau kiểu ve sầu ôm cột cực đã

Đụ nhau kiểu ve sầu ôm cột cực đã

ve sầu ôm cột.