Địt vào lồn con phò vlxx tv rầm rầm như nã đạn vào lồn

mbbg lồn rậm.